Nauwelijks online actief en toch ondernemen! Is dit mogelijk?

In 2016 was de online omzet voor non-food producten en diensten meer dan 20 miljard euro. 11 miljard voor non-food producten, 9 miljard voor diensten. De omzet in fysieke winkels daalde met 1%. De online omzet steeg met 23%. Natuurlijk zijn deze percentages van toepassing op verschillende volumes. Maar dit neemt niet weg dat de online bestedingen in de lift zitten.
 
De totale consumentenbestedingen voor detailhandelsgoederen bedroegen in 2016 in totaal 97 miljard euro. Onder te verdelen in 48 miljard voor non-food en 49 miljard voor food (cijfers: CBS / Detailhandel / Distrifood).
Een en ander impliceert dat inmiddels meer dan 20% van alle non-food producten online worden aangekocht: 11 miljard op een totaal van 48 miljard = 22,9%. Dit percentage stijgt elk jaar weer opnieuw. Het is een kwestie van een paar jaar en meer dan 50% van alle non-food aankopen vindt online plaats.
Dit heeft op termijn natuurlijk z’n weerslag op het totale aanbod van winkels in Nederland. Het is een kwestie van tijd, en er zijn alleen nog winkels in de grote steden en retailparken.
 
Tabel
Wat als de online omzet blijft stijgen. We laten een berekening hierop los waarbij vanaf 2017 het stijgpercentage jaarlijks met 1% afneemt t.o.v. het percentage in 2016.
2016: online omzet non-food - €11,00 miljard.
2017: online omzet non-food - €11,00 miljard + 22% = 13,42 miljard
2018: online omzet non-food - €13,42 miljard + 21% = 16,24 miljard
2019: online omzet non-food - €16,24 miljard + 20% = 19,67 miljard
2020: online omzet non-food - €19,67 miljard + 19% = 23,41 miljard
2021: online omzet non-food - €23,41 miljard + 18% = 27,62 miljard = >50%
2022: online omzet non-food - €27,62 miljard + 17% = 33,32 miljard
2023: online omzet non-food - €32,32 miljard + 16% = 37,49 miljard
2024: online omzet non-food - €37,49 miljard + 15% = 43,11 miljard
2025: online omzet non-food - €43,11 miljard + 14% = 49,15 miljard
 
Deze tabel geeft denk ik een irrationalistisch beeld omdat deze weergeeft dat in 2025 niets meer in winkels wordt gekocht. Maar toch! Als men niets onderneemt dan kan men de opmars van het online winkelen niet stuiten en zal winkellandschap voor altijd veranderen.
 
Is dit tij te keren?
Daar heeft niemand snel een antwoord op. Een ding is zeker! Jaarlijks stijgt het aantal mobiel- en tabletgebruikers en daarmee ook het aantal online bestellingen. De jeugd van nu besteld al bijna alles online. Steeds meer ouderen doen hetzelfde. Winkeliers kunnen hun toegevoegde waarde niet meer aantonen omdat ze online te weinig actief zijn. Winkels die online niet gevonden worden bestaan in de ogen van veel jonge consumenten niet.
Voor winkeliers die categorisch blijven weigeren een aansprekende online presence te integreren in hun business model, zou bovenstaande tabel zomaar eens de realiteit kunnen worden. Winkeliers onderschatten het belang van internet voor hun winkel of ze hebben de kracht noch de motivatie om met een eigen antwoord te komen op deze ontwikkeling. Ze verliezen de grip op de zich steeds meer op internet oriënterende klant / consument. Bijna 85% van alle zelfstandige winkeliers zijn op productniveau online niet vindbaar. Ook hebben ze geen online klantenbestand. Ze zijn niet in staat hun eigen doelgroep te bereiken, terwijl deze vaak maar een paar kilometer van de winkel wonen. Door onwil zich aan te passen en passief ondernemerschap drijven veel winkeliers hun eigen klanten, hun eigen doelgroep in de armen van de pure players en de nationale en internationale ketenorganisaties. Hoe anders zou het zijn indien ondernemers al hun producten zouden tonen via lokale en regionale platforms middels digitale etalages (een webshop hoeft niet eens persé). Met z’n allen op één platform waar men de eigen winkel, producten, diensten, aanbiedingen en evenementen lokaal en regionaal toont. Consumenten waarderen dit. Deze kan met een simpele zoekopdracht zien welke winkeliers het gewenste product of dienst verkopen en besluiten een bezoek aan de ondernemer te brengen.
 
Ik heb al een webshop
Winkeliers met een webshop geven aan dat deze (te) weinig oplevert. Zowel de online verkopen als de winkelbezoeken vallen tegen. Want een webshop is feitelijk ook een digitale etalage. Deze constatering zou wel eens kunnen kloppen! Maar wat winkeliers vergeten is dat in een gemiddelde winkelstad meer dan 1.000 ondernemers beschikken over een website/shop. Men moet niet denken dat de consument als deze websites / webshops afzonderlijk gaat bezoeken. Dit wordt natuurlijk een ander verhaal indien de inhoud van al deze platforms tezamen wordt getoond op één gezamenlijk platform. Dit noemt men: Lokale Platformstrategie. Stel je eens voor. Een lokaal platform met meer dan 100.000 producten en diensten. Hoe interessant is een dergelijk platform voor de lokale en regionale consument?

Blog archief